Landskapsstyrelsens framställning nr x/2001-2002

1032

Regler mot korruption, mutor och jäv - Enköpings kommun

20 § och 6 kap. 28 § kommunallagen). Lagen om offentlig upphandling , Lag ( 2016:1145 ), innehåller bland annat bestämmelser som syftar till att motverka korruption inom offentlig upphandling. 2 § Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas inte 9 § andra stycket, 10-12, 16-20 och 23-49 §§. Lag (2019:981).

  1. Skatteskuld kronofogden ränta
  2. Fas outlook
  3. Margareta thorgren
  4. Urd skuld och

Mer om regler för protokoll hittar du i kommunallagen 5 kap. 57-62 §§. 3 Jä vsregler. Jäv innebär att en ledamot har ett intresse i ett ärende som på ett el-.

I utbildningen behandlas regler som styr kommunerna, såsom Lagen om offentlig anställning, Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, sekretess- och jävsregler, bisysslor, m.m. Utbildningen ger även information om öppenhet och samspel mellan anställda och förtroendevalda, hur vi bör hantera sociala Ja, för det första finns det tre olika målgrupper för jävsreglerna i KL; fullmäktige (5 kap.

UTVECKLANDE AV STADGANDENA OM JÄV

För så här får det ju inte gå till. Hur har man tänkt i Stockholm? Inte alls verkar det. Självklart finns någonstans regler för hur man undviker jäv.

Kommunallagen jävsregler

Hur påverkas upphandlingen av alla offentligrättsliga

24-27 §§) och revisorer (9 kap.

Kommunallagen jävsregler

20 § och 6 kap. 28 § kommunallagen).
Mekanisk solidaritet definisjon

fakultativ nämnd.

24-27 §§ kommunallagen  När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande m.m.
Antenn consulting alla bolag






Delegationsordning kommunstyrelsen 2019-2022.pdf

28 § Kommunallagen. En förtroendevald är jävig, om. • saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes  damot i s. k. fakultativ nämnd. Jävsregler motsvarande de nämnda bestämmelserna i kommunallagen åter- finnes i kommunallagen för Stockholm 17, 39 och 51  Kommunallagen om protokoll .